Jsme dobrovolníci veřejného prostoru

Při návštěvě ostatních měst a lokalit, často narážíme na krásná posezení nebo zajímavé projekty u kterých nás mrzí, že nejsou i v místě kde žijeme. Znáte ten pocit? Právě tento pocit byl spouštěč, proč jsme se dobrovolně vrhli do navrhování drobných projektů ve veřejném prostoru ve Valašském Meziříčí. Tyto projekty jsou financovány veřejnými prostředky v rámci participativního rozpočtu města, sponzorskými dary, nebo prostředky místních komisí města Valašské Meziříčí. Né všechny z projektů jsou naší myšlenkou, naopak za většinou lidé s dobrým nápadem, kteří za námi přišli, abychom jim pomohli připravit podklady a pomohli realizovat tato skvělá místa. Tuto iniciativu jsme prostě museli podpořit!  A tak vznikají projekty, které jsou placené často jen dobrým pocitem, radostí z dobře vykonané práce a samozřejmě hromadou skvělých žážitků. Tak tato místa určitě navštivte a užíte si jejich atmosféru a pokud Vás napadne nějaký fajn nápad na něco nového zastavte se za námi a ...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NÁŠ PRVNÍ DOKUMENTÁRNÍ (MINI)FILM

Děkujeme Vám všem za účast na veřejném projednání Parku Osvobození ve Frenštátě.  Těšíme se na televizní reportáž či rozhovor v rámci Českého rozhlasu. Součástí veřejného projednání byla i premiéra našeho prvního dokumentárního minifilmu.  Tento způsob prezentace jsme vytvořili ve spolupráci s městem, protože věříme, že principy použité v tomto projektu jsou aplikovatelné i kdekoli jinde. Zároveň je video věnováno všem, kteří se nemohli zúčastnit veřejného projednání. Park má přece sloužit lidem a lidé by měli vědět, co se v parku bude dít. Více informací naleznete v tiskové zprávě města. Celý záznam z projednání naleznete zde. Přejeme příjemnou podívanou. 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Více jak poslední rok se věnujeme projektu revitalizace Parku Osvobození, hlavního parku města Frenštát. Ve spolupráci s městem proběhne 16.1.2024 veřejné projednání. Seznámíme Vás s principy a konceptem, který je podle nás ukázkou toho jak by se měl budovat veřejuný prostor ve městech. Tyto principy jsou totiž použitelné nejen pro Frenštát. Proto Zveme nejen občany města Frenštát a okolí , ale Vás všechny . Projednání proběhne v kině města Frenštát. SOučástí projednání bude také premiéra našeho prvního dokuemntárního filmu o tomto projektu. Jako nalákání nabízíme videoupoutávku na toto projednání. 

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DEN ARCHITEKTURY

Jsme součástí dnů architektury ve Valašském Meziříčí. Přijďte se s námi již tuto středu projít do stávajícího lesa bývalé obory. Při procházce Vám nabídneme ochutnávku místa s obrovským potenciálem. Na vlastní oči uvidíte díky virtuální realitě jak se tento prostor mlže proměnit, či ochutnat kulturu a zábavu kterou obora skrvá. Pokud jste se s Krásenskou oborou ještě nesetkali mrkěnte na videovizualizaci tohoto projektu. 

VEŘEJNÁ PREZENTACE STUDIE

V loňském roce jsme zpracovali projekt lesoparku Krásenské obory. Součástí zpracování byl i veřejný průzkum kterého se účastnilo přes 500 respondentů. Díky takovému zájmu jsme si kladli ještě větší důraz na to, aby tento zarostlý les na periferii Valašské Meziříčí nabídl svůj potenciál všem občanům i návštěvníkům města. A protože jsme tento prostor navržen pro Vás všechny prezentujeme tento projekt veřejně v zámku Kinských již tento pátek 15.5.2023. A pokud Vám tento termín nevychází doporučujeme shlédnout prezentační video této studie, kde prolétnete celou oborou během pár minut.

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PŘESNÝ MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU ?

ŽÁDNÝ PROBLÉM !

Pro zpracování kvalitního návrhu a projektu je nutné mít perfektní podklady, abychom byli schopni připravit vizualizace a návrhy ve 3D již ve studii s centimetrovou přesností zpracováváme nově pomocí profesionálního dronu 3D modely Vašich pozemků, a to s přesností do 5 cm. Modely jsou georeferencovány a modelovány s geodetickou přesností. Díky takovému modelu jsme schopni vytvořit v návrhu soukromí v místech, kde je například nevhodný průhled nebo umíme spočítat množství přesouvané zeminy při terénních pracích, a to vše s neskutečnou přesností. Podívejte se na naše modely, které postupně zpracováváme, Naše modely jsou dokonce používány jako podklad pro instalaci fotovoltaických panelů na domy či průmyslové objekty. 

Učíme děti poznávat svět. Inspirujte se 🙂

Hravá příroda a příroda v detailu jsou názvy dvou aktuálně zpracovaných projektů do mateřských škol. Cílem tohoto návrhu je zajistit dětem povědomí o tom, že je důležité umět hospodařit s vodou a jak se od sebe odlišují rostliny. 

Projekt Příroda v detailu

Co se skrývá v záhonu? Kdo skáče po stromě? Proč má kytka chlupaté listy? Jak se mění příroda během roku? Kam teče voda a proč je tak důležitá? Námi navržený edukační koutek na tyto a spoustu dalších otázek odpoví. Navrhli jsme rozkvetlý, trvalkový záhon s cestičkou z kamenných šlapáků, která vede do jeho středu k dřevěnému dalekohledu. Ten nám pomůže najít odpovědi na položené
tématické otázky. Vegetační skladba záhonu je navržena tak, aby paní učitelky
mohly s dětmi probírát různá témata, na která navážou u dalekohledu. Například na téma smysly budou děti v záhonu hledat jednotlivé barvy, vůně, hmatem rozeznávat různé tvary stonků a měkost listů, poslouchat šumění listů a kapání vody nebo pozorovat, na které květině nejdéle vydrží rosa. K edukačnímu koutku vzniknou graficky zpracované tématické karty, které budou obsahovat jednotlivá témata. Záhon je totiž z rostlin, které na témata navazují. Ideální příklady jsou Verbena Bonariensis nebo hluchavka, které mají hranatý stonek, což se děti naučí vnímat hmatem. Měsíční jahody pojí tématiku pohádky (dvanáct měsíčku) nebo tradice, kde se objeví malá vrba (velikonoční kočičky nebo třešeň, či stávající Lípa (1. Máj, a národní strom).

Projekt Hravá příroda

Voda je důležitým tématem v enviromentální výchově. Odkud se bere, kam teče, co umí a proč by bez ní nebyl život? To se děti dozví u vyvýšených záhonů se soustavou korýtek se špunty pro zalévání rostlin. Mezi záhony bude umístěna
mísa, ze které do každého truhlíku povede rameno korýtek. Ty budou mít různý tvar drážek – přímá a vlnící se linka. Děti budou pomocí konviček lít do mísy vodu, která přeteče do korýtek a díky otvírání jednotlivých špuntů se budou postupně zalévat rostliny. Můžou tak pozorovat, že voda teče z kopce. Že přímým korýtkem doteče rychleji, než když se vlní. A že vody je omezené množství, které musíme chránit a musíme s ní pracovat tak, aby zalila všechny rostliny. A kde vodu vezmeme? Ze střechy stávajícího domečku ji budem pomoci rýn sbírat do sudu.

 

Beseda na téma: Aby zahrada nebyla jen starost

V letošním roce nás oslovila knihovna Valašské Meziříčí, s cílem zajistit veřejnosti besedu o zahradní architektuře, a to zejména z důvodu, že má tato knihovna  pro rok 2022 jako hlavní téma pojem udržitelnost. Jsme moc rádi, že se nám daří budovat udržitelné a funkční zahrady natolik, že jsme s tímto pojmem spojováni. S knihovnou jsme se samozřejmě domluvili, a rádi podpoříme toto téma a předáme naše zkušenosti třeba právě Vám. Chystáme prezentaci, ve které chceme obecně shrnout principy plánování a realizace rodinných zahrad tak, aby zahrada nebyla jen starost, ale aby byla estetická a hlavně funkční. Pokud Vás právě principy plánováni rodinné zahrady také zajímají neváhejte přijít 12. dubna 2022 v 18:00 do malého sálu knihovny ve Valašském Meziříčí. 

Participace s veřejností jako základ kvalitního návrhu.

Při navrhování veřejného prostoru, je vždy dobré zapojit veřejnost do samotného plánování a rozvoje, a to již ve fázi projekční.  Možností, jak s veřejností spolupracovat je mnoho. Vhodným příkladem je průzkum, který prozradí, jak občané řešené území vnímají, co by v místě uvítali, popřípadě s jakými problémy se potýkají.  Výsledky průzkumu poskytují nesmírně cenná data od osob, které území znají z nejrůznějších úhlů pohledů, odhalí problémy území a často také přinesou kreativní nápady k jeho využití. Další možností, jak zapojit veřejnost je osobní setkání, kde může veřejnost pod dozorem architektů a projektantů přímo vymýšlet a projektovat. Projekty vznikají ve skupinách a výstupy jsou dále prezentovány.  Myšlenky z jednotlivých výstupů mohou být použity do finálního návrhu. Velmi účinným a atraktivním způsobem jsou veřejná projednání, jejichž předmětem je seznámení s konkrétním návrhem a je zde možnost vyjádřit nadšení či nesouhlas, popřípadě projekt ovlivnit či upravit. V neposlední řadě je vhodná anketa. V případě, že je zpracováno více možností, jak lokalitu rozvíjet, je možné nabídnout veřejné hlasování, kdy o budoucím rozvoji rozhodne vítězná varianta. Poté co nás oslovila místní komise s poptávkou zpracovat architektonickou studii na Oboru s cílem vytvořit zde lesopark, pojali jsme to jako další příležitost, kde bychom předvedli a dokázali význam participace s veřejností.  Jsme moc rádi, že můžeme aktivně ovlivnit rozvoj Krásenské obory, a to ve městě kde sídlíme. Pokud tuto lokalitu znáte neváhejte a staňte se také součástí tohoto průzkumu, a to vyplněním dotazníku. 

Tisková zpráva

Od srdce přejeme všechno nejlepší do nového roku

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši podporu a spolupráci v uplynulém roce 2021. Když se do tohoto roku poohlédmene zpět, byl to rok plný překvapení a zkoušek. Díky celému týmu vzniklo mnoho skvělých návrhů. Jsme moc rádi, že se díky vzájemné spolupráci podařilo s důvtipem navrhnou jak zahrady tak i  veřejný prostor. Opravdovou odměnou je pro nás radost z dobře odvedené práce a sledování jak naše projekty rozeseté po Moravě v průběru roku kvetou a rostou. Potkaly nás nejen pouze pozitivní zážitky a zkušenosti, ale i mnoho  nečekaných změn a ne úplně komfortních situací. Právě tyto kritické momenty vnímáme jako největší posun vpřed a zkušenosti, které nám pomohou k tomu, abychom vše řešili ještě lépe a vyvarovali se těmto situacím. "Právě situace, kdy dojde tzv. na lámání chleba ukáží spolehlivost , upřímnost, ochotu a vlastnosti každého z nás. Moc si Vážím skutečnosti že právě tyto chvíle prokázaly, že se jeden na druhého můžeme spolehnlout" Mnoho úspěchů nejen v pracovním životě málo nesnází a zejména pevné zdraví Vám přejí

Radovan Vašíček a tým společnosti RV Atelier

RV Atelier a historické zahrady

Koncem října byl realizován předzámecký prostor podle našeho návrhu. Návrh předprostoru zámku Kinských ve Valašském Meziříčí vychází z historie. Hlavní myšlenkou je reminiscence kočárové cesty ztvárněné štěrkovým trávníkem. Cesta je lemována pravidelnou výsadbou tisů. Kompozici doplňuje trvalkový záhon v kombinaci s cibulovinami v odstínech žluté barvy doplňující fasádu zámku. Tento reprezentativní parter je doplněn o lavičky instalované tak, aby navozovaly pocit dvou lavic lemující vstupní prostor.  Díky následné 2 leté péči je zabezpečen kvalitní rozvoj rostlin.

Jak probíhá spolupráce s námi? Prohlédněte si naši ukázku spolupráce.

Každý si spolupráci s architektem představuje trochu odlišným způsobem. I samotná praxe jednotlivých ateliérů, studií, či jednotlivců v oboru zahradní, krajinářské nebo stavební architektury je odlišná. U nás zakládáme spolupráci zejména na komunikaci. Právě díky společnému dialogu a diskusi je možné pochopit představy klienta a definovat zadání. Při samotném zpracování projektu je pro nás nesmírně důležité, aby klient pochopil koncept myšlenky a uměl si prostor představit tak, jak je opravdu navržen. Proto zpracováváme všechny projekty ve 3D a vytváříme nespočet vizualizací, aby všechny detaily byly správně vysvětleny. V rámci zpracování jakéhokoli projektu probíhá nespočet společných konzultací, na kterých jsou zapracovávány připomínky a diskutovány varianty materiálového, či prostorového řešení.  Komunikace probíhá také formou členské sekce, kterou má každý náš klient. Členskou sekci lze vysvětlit jako společnou nástěnku mezi klientem, kam jsou v průběhu spolupráce nahrávány vizualizace variantních řešení, zápisy z konzultací, videozáznamy pozemku z dronu a nakonec i samotné dokumentace ke stažení. Členská stránka klientovi zůstává již napořád. Díky tomu máte nejen při zpracování, ale i po ukončení spolupráce dokumentaci stále kdekoli a kdykoli přístupnou, můžete ji s kýmkoli sdílet, popřípadě si zavzpomínat na postupný vývoj návrhu a vrátit se k případným variantním řešením. 

Pro ještě lepší představu zpracováváme videovizualizace.

Výstupem každé studie jsou vždy vizualizace. Tyto fotorealistické obrázky dokáží vždy perfektně vystihnout vše, co je podstatné. Často se ale najde nějaký moment, který je pro lepší představu investora nutno vidět z více úhlů pohledů, nebo ideálně vidět tak, jako by si navržený prostor sám procházel. Proto jsme se rozhodli zpracovávat i videovizualizace. Video pomáhá k představě od drobných stavem až po veřejné prostory a parky.  Podívejte se na naše referenční video, jak by mohl být zpracován i Váš návrh

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slavnosti cibulovin zahájil šafrán.

Jsme moc rádi, že se Valašské Meziříčí stalo městem hostujícím slavnosti cibulovin, která je pořádána  v koordinaci se společností Floravil a Veverexport. Co nás těší ještě více je naše spolupráce na této události. Umístění jednotlivých směsí cibulovin i ukázkových jedno druhových záhonů jsme navrhli tak, aby tyto ukázkové záhony byly rozesety na exponovaných místech centra města a celé město postupně rozkvétalo. Jelikož stávající nařízení vlády spojená s opatřeními souvisejícími s pandemickou situací v ČR zamezují uskutečnění setkání a uskutečnění slavnosti cibulovin osobně, tak jsme se rozhodli pomoci s propagací této výsadby tak, aby vysázené desetitisíce cibulovin přinesly ten správný efekt a ukázaly jejich smysl. Zajímá Vás jak, kdy a kde město rozkvete? Proto Vám nabízíme mapku a seznam vysázených směsí, abyste se sami mohli o cibulovinách, jejich použití a estetice něco naučit třeba jen tak při procházce městem nebo cíleně. Přejeme krásné Velikonoce a Ivanám přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku!

Kvalitní život na zahradě nekončí u plotu!

Váš spokojený život na zahradě netvoříte pouze Vy, Vaše rodina a příroda, ale i dobré vazby a sociální komunikace s Vašim okolím. Aby tato komuniakce probíhala, je důležité vybrat si pozemek s dobrou občanskou vybaveností. V dnešní době však nastává problém takovýto pozemek najít, dokonce je problém najít celkově dobře vybavenou oblast určenou k nové zástavbě rodinnými domy. V našem článku rozebíráme a vysvětlujeme nejen problematiku toho, proč v dnešní době často vznikají drahé a nesprávně připravené stavební pozemky, ale i jak tuto tendenci změnit a čeho se vyvarovat. Na závěr tohoto článku Vás seznámíme s našim návrhem, dokazujícím, že i nedostatečně připravená oblast pro kvalitní bydlení lze zpětně zachránit. Jelikož je tato problematika rozsáhlá a náročná, vytvořili jsme pro toto téma samostatnou stránku, kde je vše hezky a čitelně zpracováno. Tak přejeme hezké čtení.

Článek k dispozici zde

Vyhráli jsme architektonickou soutěž!

Město Valašské Meziříčí na podzim roku 2020 vyhlásilo ve spolupráci s ČKA architektonickou soutěž na bývalý areál Křižanovy pily. Tento tzv. brownfield má v rámci města velice významnou polohu. Zadávací podmínky soutěže potvrdily důležitost polohy. Město zde plánuje vybudovat nový autobusový terminál a městský úřad. Samozřejmostí je zabezpečení dostatek parkovacích míst a také minimálně 40% plochy zeleně. Dále je pracováno s umístěním Křižanovy akátové aleje, kterou sponzoruje rodina Křižanova. Do soutěže se přihlásilo celkem 9 soutěžních návrhů. Mimo 1, 2 a 3 místo byly oceněny ještě další tři návrhy mimořádnou odměnou. Moc si vážíme toho, že právě náš návrh komise zhodnotila jako vítězný. Mimo zadání se nám do našeho návrhu podařilo navrhnout navíc 2 bytové domy, řešící situaci nedostatku bydlení ve Městě Valašské Meziříčí a parkoviště pro potřeby kulturních akcí pořádaných v parku Kinských. Podívejte se na Náš návrh v detailu včetně vizualizací, či schémat. Děkuji za spolupráci autorům návrhu Miroslavu Mollovi, Jiřímu Příhodovi a Soni Stromšíkové. Před Vánoci je to pro nás vysněný Vánoční dárek ukončující tento pracovní rok. Krásné svátky a mnoho úspěchů v roce 2021 přejeme i Vám.

Jedinečná možnost vysadit si ovocný sad, stromořadí nebo alej díky 100% dotaci.

Od 20. října 2020 je možná, v rámci výzvy č. 9 NPŽP, výsadba stromů i mimo zastavěné území obcí. Pokud tedy znáte například polní cestu, kam by jste chtěli vrátit stromořadí, či alej a nebo již dlouhá léta máte sen založit si sad, garantujeme Vám, že lepší příležitost dlouho nebude. Díky této dotaci, která Vám zaplatí nejen zpracování projektu a odborníka, který Vám se vším poradí, ale hlavně Vám zaplatí pořízení stromů a pomocného materiálu k výsadbě. Nyní již záleží na Vaší zručnosti. Pokud si dokážete stromy zasadit sami, tak máte například sad zdarma! Pokud Vás tato aktuální dotační výzva zaujala, kontaktujte nás a my s Vámi zkonzultujeme, zda-li Váš pozemek splňuje všechny dotační podmínky, seznámíme Vás s pravidly a připravíme dokumentaci od A do Z, která je hrazena touto dotací také. Takže se těšíme na společnou konzultaci, díky které zvelebíme naši krajinu pro další generace 🙂 

Aktuální pravidla a informace o Výzvě č.9 NPŽP naleznete zde

Díky této výzvě jsme pomholi k výsadbě téměř 150 stromů v okolí Valašského Meziříčí a doufáme že toto číslo ještě poroste ...

Kontaktujte nás

Plasty do zahrady nepatří! Když obrubu tak z kovu!

Lemovky, či obruby jasně oddělují a vymezují prostory záhonů, cest, chodníků, teras i jiných zpevněných ploch a jsou opravdu velice funkční záležitostí. U záhonů je jejich hlavní funkcí zamezení zarůstání a prokořeňování trávníku. Totéž platí u mlatových cest. U dlažby je obruba konstrukčním prvkem, o který se zpevněná plocha opírá a díky kterému drží pohromadě. V současné době, kdy lze sehnat téměř všechno, jsme upřímě znechuceni, jak často se do zahrad používají plastové obruby. Nejčastějším problémem je často nesprávné uchycení této obruby a následkem je její odkrytí, což není nic vzhledného. Často se také setkáváme s tím, že exogenní vlivy a to zejména slunce zapříčinují zkřehnutí plastu. Na zahradách jsou tak často vidět od sekaček (či sešlapem) okousané lemovky, nebo také kusy plastových částí povalující se přímo v záhonech. Mnozí zahradní architekti a ateliery navrhují stejně jako my  s velkou oblibou obruby kovové. Jedná se o obrubu. která je dlouhodobě funkční a zejména estetická. Z kovové obruby se dá vykouzlit téměř jakýkoli tvar. Přesná linka, vymezující dvě rozdílné plochy, je opravdu oku lahodící pohled. Problémem je, kde takovou obrubu sehnat. Většina architektů odkazuje na zámečníky, nebo spoléhá na šikovnost a dovednost investora. Bohužel tato praxe nám ukázala, že zařídit si po vlastní ose kovovou lemovku, či obrubu jsou starosti  navíc, které nikdo z nás přece nechce a většina zahrad právě proto obsahuje obrubu plastovou, která je dostupná všude možně v obchodech i eshopech. Kovová obruba také nemá žádný pevný systém kotvení. Někdo se snaží vyrobit pásovinu s navařenými roxory, jiní zase navařují na pásovinu vyřezané trny. Viděli jsme leccos a právě proto jsme se rozhodli pomoci a učinit přítrž plastovým obrubám. Vytvořili jsme systémové řešení, které jsme si osobně vyzkoušeli a zjistitli, že jeho montáž je opravdu jednoduchá. Obruba perfektně drží a především je trvanlivá a estetická. Nabídku naší kovové obruby s kotvícími prvky naleznete níže. Věřte, že výsledek opravdu stojí za podívanou.

PS: Do zahrad parků a vlastně kamkoli používejte přírodní nebo surové materiály. Za nás je kovová obruba opravdu funkční a estetickou záležitostí, nicméně v nabídce je stále kámen, dřevo i beton. Každá z těchto variant je určitě lepší nežli zmíněný plast. 

Babí léto, ideální čas pro výrobu moštu.

Krásné slunečné dny v žáří zajistily kvalitní dozrání jablek. V případě výnosného roku je sklizeň jablek a jejich následné zpracování nelehký úkol. Proto připlánování zahrad s Vámi konzultujeme jak moc jste zdatní a nadšení ovocnáři a kolik času nyní i v budoucnu plánujete této činnosti věnovat. U nás máme jasno, jsme milovníci moštu. Pokud máte také rádi jablečný mošt máme pro Vás několik rad a tipů jak moštovat a tento lahodný nápoj si vychutnávat po celý rok. 

Naše doporučení

Jsme součástí Pecha Kucha ve Valmezu!

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham (Klein Dytham Architecture).  Pecha Kucha vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků,filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha: každý mluvčí má pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka. Tento oblíbený a svěží způsob prezentace zavítá v sobotu 12. 9. 2020 do Valašského Meziříčí v rámci kulturní události Zažít Valmez jinak. Téma celé pecha kucha je v jiném světle. Byli jsme pozvání a jsme učastníky jedné z 8 prezentací nachystaných na tento večer. V jiném světle je pro nás téma, na základě které Vám chceme představit jak lze v jiném světle neboli z jiného úhlu pohledu vnímat veřejný prostor, krajinu či zahradu. Přednášet bude Radovan Vašíček a zamyslí se například na krajinu z pohledu historie či proměnlivosti. Pokud tato událost oslovila přijďte tuto událsot navštívit. Pecha kucha night probíhá od 19:00 do 21:00 hod. Tak v sobotu naviděnou...

Víkend otevřených zahrad.

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3  zahrady a jejich počet postupně vzrůstal.

V letošním roce se o tomto víkendu otevře neskutečných 153 zahrad po celé České Republice. Mimo známé zahrady jako Květná zahrada v Kroměřízi, Zámecký park v Lednici či dendrologickoiu zahradu v Průhonicích můžete navštívit i několik přírodních zahrad v našem okolí Valašského Meziříčí. Přímo ve Valmezu máte možnost navštívit Zahradu poznání Valašského ekocentra. V blízkém okolí dále doporučujeme Park Michalov a přírodní zahrada ORNIS, Přerov. V rámci ukázky přírodních zahrad lze navštívit přírodní zahradu Žlébek v obci Zlámenac u Bílovic nebo Přírodní zahradu Pasekářská idylka v Jaroslavicích u Zlína.  Přehlednou mapu zahrad a parků, které jsou otevřeny v rámci této události naleznete zde.

Jako hlavní přínost této akce vnímáme  informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentujících obor veřejnosti. Přejem Vám příjemně strávený inspirativní víkend.

Víkend otevřených zahrad

Obce mají jedinečnou možnost sázet stromy. Lze podat i více žádostí!

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu na výsadbu stromů v ČR a to se 100 % dotací uznatelných nákladů. Výsadby se týkají veřejných prostor, ke kterým máte vztah.  Pokud se obec nachází na více katastrálních územích, je možné podat více žádostí, respektive pro každé katastrání území  jednu.  Pokud tedy znáte ve Vaší obci místo, které by si zasloužilo stromořadí , alej či krásný soliterní strom, tak díky této výzvě získáte peníze na stromy i veškerý materiál, který budete potřebovat k výsadbě. Z projektu lze také pořídit zavlažovací vak k vysazené dřevině, který následně šetří čas při zálivce dřeviny. Uznatelným nákladem je i zpracování potřebné dokumentace. Samotná práce spojená s výsadbou placena není, nicméně pokud oslovíte Vaše spoluobčany, můžete si společně zkrášlit své okolí, a prožít chvíle, které jsou po právě ukončeném nouzovém stavu pro občany opravdu důležité. Výsadby je možné provést na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky. Ke schválení takového záměru potřebujete 4 základní věci. Potvrzení majitele pozemku, že souhlasí s výsadbou dřevin. Projekt na výsadbu s odborným posudkem. Finanční prostředky na úhradu materiálu, jelikož výsadba je placena až po realizaci a  dobrou partu, která vám s výsadbou pomůže. Pokud Vás tato výzva zajímá, velice rádi Vám pomůžeme, poradíme a vypracujeme projekt včetně odborného posudku a autorského dozoru. Cenu projektu pro Vás upravujeme tak, aby byla dotací hrazena 100%. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Oficiální stránky dokumenty a pravidla výzvy SFŽP jsou dostupné přímým klikem na níže umístěné tlačítko. 

Tak co sejdeme se u výsadby ?

Výzva č. 9/2019

Valmez vítá jaro, aneb mechanizovaná výsadba cibulovin ve veřejném prostoru.

S významem a použitím cibulovin v zahradní krajinářské tvorbě, i katalogem osazovacích plánů jsme Vás seznámili na podzim, tedy v době výsadby cibulovin. Pokud jste tento článek nezaregistrovali, stačí se podívat o pár článků níže. Nyní začalo jaro, období, kdy Vás cibuloviny odmění svými květy. V zahradě vytvoří velký efekt i několik málo kusů. Veřejný prostor je svou velikostí a proporcí něco úplně jiného. Synonymem pro použití cibulovin ve veřejném prostoru je dá se říct Holandsko. Velmi osvěžující je skutečnost, že pohled na tisíce kvetoucích cibulovin už nabízí i česká města. Podél hlavního dopravního tahu ve Valašském Meziříčí Vás v tuto dobu bezesporu upoutá nesčetné množství květů Narcisů a Tulipánů.  Jedná se o pásy cibulovin s několika tisíci květy. Jak je možné tohoto efektu docílit? Je to mechanizovaná výsadba cibulovin. Co se týká pracnosti a časové náročnosti takové výsadby je její jednoduchost až k nevíře. Díky mechanizované výsadbě cibulovin se jedná o práci v rámci hodin.  Taková výsadba je náročná spíše z hlediska financí, nicméně cibuloviny umí vytvořit efekt, který je, jak vidíte sami na fotografiích nenahraditelný. Proto vnímáme tuto cestu jako správný směr pro veřejný prostor. O výsadbě ve Valašském Meziříčí se dočtete zde.   Jako nejdůležitější zásadu při rozhodování je výběr druhů jednotlivých zástupců.  Z katalogů jsou známy obrázky často jedno druhových, či jedno rodových výsadeb. Mnohem pestřejší, využitelnější a přirozenější jsou kombinace několik druhů i rodů. Díky správné kombinaci lze vytvořit pás cibulovin, který zkrášlí veřejný prostor po dlouhou dobu sezóny díky postupnému nakvétání. Podle tiskové zprávy je dodavatelem společnost Verver export. Dle dosavadního kvetení cibulovin ve Val. Meziříčí jsem odhadli, že se jedná pravděpodobně o směs cibulovin ‘PRIMA SPIELZEUGSTADT SONNEBERG’. Katalog s informacemi mechanizované výsadbě cibulovin naleznete zde. V průběhu posledního měsíce jsme pořídili několik fotografií. V březnu z travnaté plochy začal vykukovat pás zelených listů za kterými se objevily krásně fialovo modré květy krokusů. Do stejné barevnosti doplnily tyto květy modřence a jako osvěžení této kombinace přibyly květy bílé bledule. Všechny zmíněné cibuloviny jsou nízké a tvoří symbolicky jakoby vodní plochu pod žlutě se tyčícími narcisy, které jsou již podstatně vyšší. Po dosažení  jejich plného květu nyní přebírají pozornost květy tulipánů. Uvidíme co tato kombinace cibulovin ještě předvede.

Nejlepší čas pro Echinaceu, podpořte své zdraví, vysejte si prevenci!

Jak efektivně využít čas doma v době nouzového epidemického stavu v ČR ? Správnou odpověďí může být Echinacea (Třapatka)! Tato krásná trvalka je v poslední době velice oblíbenou rostlinou v trvalkových záhonech, a to především díky výraznému purpurovému květenství, Estetika však není její nejsilnější stránkou. Echinacea je na prvním místě lék na virová onemocnění zánětu dýchacích cest a chřipky, kam spadá i aktuálně stále se rozšiřující vir SARS-CoV-2 známý jako koronavir. Jak Třapatka bojuje s viry podrobě vysvětluje analýza Echinacea a snížení rizika respiračních onemocnění z roku 2015, Z Třapatky se vyrábí běžně dostupné léčivé extrakty nejčastěji v podobě kapek, tinktur, tablet či sirupů. Tyto extrakty působí jako přírodní antibiotikum, které ničí viry a bakterie v organismu. Dále napomáhá při tvorbě přirozených pritivirových látek (interferony) a výrazně podněcuje buňky imunitního systému. Každý z nás si přeje, aby aktuální epidemický stav byl co nejdříve pod kontrolou, a šíření tohoto virusu bylo eliminováno, nikdo z nás ale neví, jak dlouho to bude ještě trvat. Proto je dobré myslet i na prevenci. Tinkturu z Echionacey si můžete vyrobit i doma, musíte však mít Echinaceu k dospozici. A právě březen je nejvhodnější měsíc pro výsev a zahájení pěstování této zázračné trvalky. Které druhy echinacey jsou léčivé a jak a kde je pěstovat. Připravili jsme pro Vás stručný přehled jak na to. Teď už zbývá popřát pouze hodně štěstí při pěstování a především pevné zdraví.

Jak na Třapatku

Sídlíme v nových prostorech! Konzutlace s nabídkou výtečné kávy či čaje.

A je to tady!  Od 9.3. 2020 najdete náš atelier na náměstí ve Valašském Meziříčí. Sídlíme v prvním patře kavárny CAFE TUCAN, což pro milovníky kávy, dobrého čaje či zákusku je jistě vítečná zpráva. V průběhu konzultací je možné využít služby kavárny. Rádi Vás samozřejmě obsloužíme i z vlastních zdrojů. K dispozici máme nejen kancelář ale i samostatnou zasedací místnost, kde společně probereme Vaše vize představy, Vaše sny a postupně vybudujeme projekt k Vaší budoucí zahradě, k městkému parku, nebo zlepšíme krajinu ve Vašem okolí. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cibule... pro někoho jsou pouze k jídlu, pro nás jsou fenoménem.

Nezáleží na tom, zdali jsou v trávníku, trvalkovém záhonu, podrostem v lese nebo v zámecké zahradě. Klidně může být jaro, léto nebo podzim. Vždy dokáží upoutat Vaši pozornost a obohatit a nečekaně proměnit  jakýkoli prostor o nevídané barvy tvary i vůně.  I takto je možné popsat cibulnaté a hlíznaté rostliny a zároveň to jsou hlavní důvody, proč tento druh rostlin s oblibou používáme do našich návrhů. Jelikož je v dnešní době nabídka širokého sortimentu, dají se cibuloviny kombinovat tak, aby kvetly postupně v  průběhu celého roku například v různých koutech vaší zahrady a zároveň v barevnosti, která lahodí Vašemu oku.  Široký sortiment ale také často zapříčiní spoustu chyb, nebo láká k nevhodným barevným kombinacím, použití rostlin do nevhodného stanoviště nebo jejich nevhodný spon a výsledek poté nemusí být podle Vašich představ. V dnešní době se také některé cibuloviny stále vytahují  a některé se nechávají trvale v půdě, aby tzv. zplanily. V tomto roce jsme navštívili slavnosti cibulovin v Šumperku, kde jsou cibuloviny úspěšně používány ve veřejném prostoru a to mechanickou výsadbou. Pokud i Vás cibuloviny oslovily a chtěli byste je použít, rádi Vám pomůžeme. A pokud se rozhodnete jít do toho sami, tak Vám doporučujeme katalog, jehož součástí jsou i povedené osazovací plány kombinující trvalkové záhony a cibuloviny. Nyní si stačí už jen vybrat.

Katalog s osazovacími plány

I Vy můžete zlepšit veřejný prostor! Jak?

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu na výsadbu stromů v ČR a to se 100 % dotací uznatelných nákladů. Výsadby se týkají veřejných prostor, ke kterým máte vztah. Jednoduše řečeno, pokud máte někde v okolí Vašeho bydliště místo, které by si zasloužilo stromořadí či alej, tak díky této výzvě získáte peníze na stromy i veškerý materiál, který budete potřebovat k výsadbě. Samotná práce spojená s výsadbou placena není, nicméně pokud oslovíte Vaše spoluobčany, sousedy či kamarády, můžete si společně zkrášlit své okolí. Místo by mělo být veřejně přístupné, například polní cesta na okraji obce je ideální místo pro ovocnou alej, kde si v následujících letech můžete při procházce nasbírat plody a vzpomínat jak jste, se známými, sousedy atd. udělali dobrý skutek pro Vaše okolí a přírodu. Ke schválení takového záměru potřebujete 4 základní věci. Potvrzení majitele pozemku, že souhlasí s výsadbou dřevin. Projekt na výsadbu s odborným posudkem. Finanční prostředky na úhradu materiálu, jelikož výsadba je placena až po realizaci a  dobrou partu, která vám s výsadbou pomůže. Pokud Vás tato výzva zajímá, velice rádi Vám pomůžeme, poradíme nebo i vypracujeme projekt a zajistíme odborný posudek. Velkou výhodou  je, že i projektovou dokumentaci včetně odborného posudku platí tato výzva ve 100%. Oficiální stránky dokumenty a pravidla výzvy SFŽP jsou dostupné přímým klikem na níže umístěné tlačítko.  Držíme palce s výsadbou!

Výzva č. 9/2019

Říjen ve znamení jablka

I v tomto roce to vypadá, že náš čeká krásné babí léto. a právě tato doba je ta pravá jablečná sezóna. V případě výnosného roku je sklizeň jablek a jejich následné zpracování nelehký úkol. Proto připlánování zahrad s Vámi konzultujeme jak moc jste zdatní a nadšení ovocnáři a kolik času nyní i v budoucnu plánujete této činnosti věnovat. U nás máme jasno, jsme milovníci moštu. Pokud máte také rádi jablečný mošt máme pro Vás několik rad a tipů jak moštovat a tento lahodný nápoj si vychutnávat po celý rok. 

Naše doporučení

Naše zahrady kvetou i na podzim

Na popularitě stále více získávají trvalkové záhony. Oproti ostatním typům nabízí nepřeberné množství nápaditě kvetoucích rostlin i okrasných travin s několikaletou životností. Správně navržený trvalkový záhon zároveň vyžaduje minimum údržby, díky porostnímu zapojení konkurenčně nedovolí vzejítí plevelných rostlin. Správná kombinace rostlin nabízí květy od jara až do pozimu. Podívejte jak může takový záhon vypadat na začátku října. 

Fotogalerie

RV Atelier a veřejný prostor!

Během tohoto léta město Valašské Meziříčí realizovalo náš návrh zeleně v rekostruovaném prostoru mezi hotelem Apollo a OC Křižná. Nejvýraznější je treláž z modřínových trámu sloužící jako opora pro popínavé rosltiny. Tato realizce je ideálním příkladem využitíé vertikální zeleně. Podívejte se jak o nás psalo město.

Tisková zpráva