Jak pracujeme ...

... aneb co pro Vás umíme zpracovat

Konzultace

Odborná konzultace probíhá dvěma způsoby. Formou poradenství řešení konkrétního problému na stávající zahradě (doporučení rostlinného sortimentu, řešení pěstitelských problémů) se jedná o samostatnou službu. V případě následné spolupráce se jedná o službu, která je součástí studie.

Více info

Studie

Navrhuje konkrétní řešení a rozložení prostoru, umístění jednotlivých prvků, jejich velikost a proporce vůči sobě i řešenému prostoru, tvar, i terénní modelace. Pro představu nabízíme referenční ukázku studie rodinné zahrady. Součástí jsou nejen referenční příklady ale i vizualizace konkrétního návrhu.

Studie k nahlédnutí

Prováděcí dokumentace

Vychází ze schválené studie, Na základě této dokumentace je možná realizace zahrady. Řeší se zde již konkrétní prvky v detailu, dokumentace upřesňuje rostliny osazovacími plány, materiál, skladbu konstrukcí, bilanci materiálů, přesuny hmot. Součástí dokumentace je i následný autorský dozor.

Dokumentace k nahlédnutí

Pasportizace

Inventarizace dřevin, zpracování pasportu zeleně včetně technických objektů jako veřejné osvětlení, mobiliáře atd. Zpracovaná data jsou odevzdávána jak v tištěné podobě, tak i v digitálně zpracovaná data v souřadnicovém systému tak, aby mohla být importována do GIS

Dotace, posudky

Zpracování odborných posudků, dokumentací a administrace pro podání žádostí i realizaci dotačních projektů v oblasti zahradní a krajinářské architektury.

DUR, DSP, DPS

Zpracování dokumentací pro územní souhlas i územní rozhodnutí, dokumentací pro stavební povolení i dokumentací pro provedení stavby v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Tyto dokumentace jsou zpracovány často v koordinaci s architekty z oblasti stavebnictví.

Nenašli jste co jste hledali?