Slavnosti cibulovin Valašské Meziříčí 2021

... seznámení s místy a druhy výsadeb.

Anotace

Jsme moc rádi, že se Valašské Meziříčí stalo městem hostujícím slavnosti cibulovin, která je pořádána  společností TERRACOTTEM CZ s.r.o. společně s Verver Export. Co nás těší ještě více je naše spolupráce na této události. Umístění jednotlivých směsí cibulovin i ukázkových jedno druhových záhonů jsme navrhli tak, aby tyto ukázkové záhony byly rozesety na exponovaných místech centra města a celé město postupně rozkvétalo. Cílem bylo vyvarovat se vzniku jedné velké plochy, sloužící jako přehlídka jednotlivých cibulovin na jednom místě. Je pravda, že k prezentaci a přednášce o cibulovinách by bylo jistě vhodnější i pohodlnější vytvořit jedno místo kde to všechno nasázet. Celkový dojem cibulovin by se ale koncentroval pouze na jedno místo, které by navíc hrálo všemi barvami, což mnohdy není zrovna estetické. Naopak se povedlo nejen cibulové směsi, ale i malé ukázkové jedno druhové záhony začlenit v rámci městské zeleně tak, aby se objevovaly rozptýleně na několik místech v centru města. Díky tomu se exponenciálně zvýší efekt těchto cibulovin, a to jak pro občany města, tak i pro návštěvníky městem pouze projíždějící. Obrovskou přidanou hodnotou je i skutečnost, že výsadba cibulovin není jednoletou záležitostí, ale květy budou na různých místech zkrášlovat veřejný prostor města i roky. Proto jsme rádi, že se různé barevné kombinace nebudou objevovat pouze v určité části města ale různě po centru.  Současná situace s vládními nařízeními zamezuje konání slavnosti cibulovin v běžné podobě jakožto setkání ve Valašském Meziříčí. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli Vás o jednotlivých cibulových záhonech ve Valašském Meziříčí informovat. Dalším z důvodů je skutečnost, že standardně se akce koná jeden den, kdy nelze, ale obsáhnou všechny momenty a krásné kombinace směsí, které jsou dodány a odborníky naplánovány tak, aby byly pěkné v čase i své proměnlivosti. Aby tato výsadba několika desítek tisíc cibulovin tedy měla opravdu význam, smysl a efekt, rozhodli jsme se Vás již nyní při kvetení prvních cibulovin informovat o tom, co právě můžete na rozkvetlých částech města vidět, co můžete dále očekávat  a především kde jednotlivé záhony naleznete.

Mapa výsadeb

Přehlednou mapu výsadeb  si můžete přímo prohlédnout, nebo níže stáhnout.

Ukázky výsadeb

Přehled směsí odkazuje na fotografii směsi v plném květu. Díky tomuto seznamu víte na co se těšit a kde to najít.  Chybí odkaz na zatím tajnou směs Bubling brown, která je pilotní směsí poprvé vyzkoušené a představené ve Valašském Meziříčí.

Směsi cibulovin

Cibuloviny v kombinaci s trvalkovým záhonem

V hlavní roli šafrán

Jako první výraznou dominantu směsí tvoří Crocus neboli šafrán. Ve směsích se objevují jak plnokvěté tak botanické druhy šafránu. Důležitost této cibuloviny ve směsích z důvodu jejího časného efektu jsme pro Vás zdokumentovali fotograficky. Fotografie jsou z 1. 4. 2021. I když se jedná o den známý jako apríl, můžete nám opravdu věřit, že fotografie pochází z tohoto dne. Mimo Crocus lze na fotografiích spatřit také již kvetoucí Puschkinia a nakvétající Narcissus. Velmi brzo bude možné spatřit květy Muscari a následně raných tulipánů.

Ornamentální záhony

Jednou z několika ploch, kde byly cibuloviny vysazeny je i parterová část zámku Žerotínů. Jelikož je na nádvoří zámku exponovanou plochou nejen díky jeho přímé návaznosti na náměstí, ale i z pater zámku, tedy při pohledu shora, tak jsme navrhli ornamentální záhon tvaru písmene S s kružnicí uvnitř většího oblouku. Přesnost tohoto záhonu je u takovýchto výsadeb naprosto klíčová. Proto jsme vytvořili šablonu k tisku. Oceňujeme přípravu šablony a její použití zejména správcem zeleně města a zaměstnanci městských lesů. Na obrázku můžete vidět půdorys navržených záhonů. Na fotografiích níže zachycující skutečný stav připomíná tvar záhonů labuť.  Originální je také velikonoční výzdoba, která dále doplňuje tvar záhonu.

Mechanizovaná výsadba Lilií

Součástí slavnosti cibulovin je i ukázka mechanizované výsadby lilií, která proběhne nedalekokruhového objezdu spojující ulice Sokolská, Žeortínova a Vsetínská. Výsadba by se měla uskutečnit v druhé polovině dubna. Lilie svým květem budou tomuto prostoru dominovat v létě. Aby byl záhon reprezentativní delší dobu i ve chvíli kdy budou lile odkvétat je společně s výsadbou lilií naplánován výsev letničkové směsi. Letničky z přímého výsevu jsou opravdu Velmi estetickou a efektivní záležitostí. Více o této plánované výsadbě a sortimentu se dozvíte zde.

Fotografie ornamentálních záhonů

Fotogalerie 1.4.2021

Líbí se Vám tento článek ?

začnetě nás sledova na