Dokumentace k nahlédnutí ...

... pro lepší představu jak vypadá naše práce

Prováděcí dokumentace dělíme na části...

... přičemž zpracovat pro Vás můžeme pouze některé z nich dle Vašeho posouzení

Terénní práce

V případě zahrad parků a veřejných prostor v členitém území, kde jsou navrženy architektonickou studií výrazné terénní úpravy, je zoracována samostatná dokumentace pro společnosti provádějící terénní úpravy. Na základě této dokumentace je možné obdržet cenové nabídky různých společností, které podle tohoto projektu přesně zhotoví terénní úpravy tak, jak jsou navrženy.

Stavební objekty

Terasy, ploty, pergoly, jezírka, biotopy, mobiliář, herní prvky, hřiště, chodníky, dlažby, sochy a další technické objekty jsou často součástí zahrad, veřejných prostorm parků, či krajiny. Konkrétní prvkym které jsou navrženy v architektonické studii jsou dále rozpracovány do technické dokumentace sloužící jako podklad k výrobě. Tyto výkresy jsou konzultovány s tesaři, klempíři, zámečníky, vodaři, závlaháři atd.

Sadové úpravy

Stromy, stromořadí, aleje záhony, trvalky letničky cibuloviny, jednoduše řečeno veškeré rostliny na Vaší zahradě jsou rozděleny do jednotlivých částí, ke kterým je zpracována dokumentace obsahující osazovací plán, plán kvetení, fotografie, výkazy výměr soupisy rostlin atd. Na základě této dokumentace dokáže jakákoli zahradnická společnost nejen nacenit ale především realizovat Vámi objednaný projekt.

Líbí se Vám naše dokumentace a chcete s námi spolupracovat ?