Výsadba ovocných dřevin...

... postup prací a výsadby, aby vše dopadlo dobře.

Krásný den,

vytvořili jsme pro, Vás tuto stránku, jejíž cílem je přiblížit metodiky výsadeb dřevin, shrnutí za tím co proběhlo co nás společně čeká a také je zde souhrn potřebných odkazů a dokumentů. 

Co již proběhlo...

poté co jste nás oslovili jsme společně konzultovali a zpracovali jsme pro Vás v loňském roce nebo začátkem tohoto roku posudek. U posduku jsme také zabezpečili legislativní činnost spojenou s dotečním systémem, vypořádali se s připomínkami krajského pracoviště a dotáhli to do fáze, kdy byla Vaše žádost o dotaci akceptována a byly vám zarezervovány finanční prostředky na realizaci. 

Co se dělo přes rok...

V průběhu celého roku jsme zabezpečovali dostatečně dopředu objednávky rostlinného materiálu od různých dodavatelů. U některých z Vás je objednávka na vaše vlastní IČ. U těch co IČ nemáte je objednávka vystavena na RV Atelier. Obecně tento dotační projekt způsobil přemíru zájmu o dřeviny obecně. Na takovou poptávku nebyli školkaři přirpaveni a začala tzv. bitva o stromy. Pokroucení trhu touto dotací v oblasti dřevin částečně postihlo i posudky, které jsme zabezpečovali pro Vás a to i přes dopředu zalsané předobjednávk y a objednávky. Dodavatelé nám nabídli různé alternativy. Některé jsme akceptovali a jiné nikoli a sháněli sortiment dále u jiných dodavatelů. Vysoká poptávka ovlivnila také ceny. Ceny materiálu šly v posledním roce podstatně nahoru a to jak v souvislosti s aktuální pandemickou situací tak v souvislosti s touto dotací co se týká rostlinného materiálu. Abychom co nejvíce dodrželi částku, kterou Vám proplácí dotace, tak jsme mimo drobné změny v sortimentu u některých z Vás měnili také veliksot výsadby. To vše vždy po konzutlaci s Vámi. Dále jsme Vás v nedávné době informovali o termínu doručení rostlinného materiálu k výsadbě. Děkumeme za Vaše odpovědi týkající se zaslání požadavku o dopravu dřevin. C9lem tohoto Emailu a u některých z Vás předmětem hovoru bylo také informování o termínech dodání spojené u některých s potřebou čerpání pracovní dolené apod. 

Co nás čeká nyní ...

Blíží se doba dodání rostlinného materiálu a s tím spojená výsadba.  U všech musí výsadba proběhnout v tomto roce a v ideální stavu také doložení realizace. Co to znamená? V několika bodech níže popisujeme následující postup prací.

 • Vytyčení sadu 17 - 19.11.2021
  V tomto termínu by mělo z Vaší strany dojít ideálně k vytyčení sadu v terénu na základě posudu. Pokud nemáte posudek k dispozicitak bude součástí Emailu společně s aktualizovanou tabulkou skutečně dodaného rostlinného materiálu po změnách.
 • Rozvoz materiálu 19 - 21.11.2021
  V pátek 19.11.2021 bude do Valaškého Meziříčí dodán rostlinný materiál (dřeviny s balem) Dřeviny dorazí v 7:00 zde zajistíme jejich rozdělení a následný rozvoz na místa výsadeb. Společně s dřevinami s balem Vám dovezeme i pomocný materiál. V rámci pomocného materiálu nezabezpečujeme mulč. Součástí pomocného materiálu budou dále všechny ostatní položky dle rozpočtu dotace, pokud jste si u některých položek nezažádali o vlastní dodání.  Termín dovozu s Vámi bude domluven E-mailovou komunikací. obecně preferujeme páteční odpoledne případně sobotní dopoledne. Jakmile budeme materiál u Vás skládat budeme potřebovat Vaši součinnost. Po vyložení materiálu proběhne kontrola vytyčení sadu popřípadě oprava či pomoc při vytyčení a vysvětlení výsadby.
 • Zajištění prostokořených dřevin 22.11.2021
  V pondělí v odpoledních hodinách jedeme vyzvednout od dodavatelů prostokořenou sadbu. U prostokořené sadby platí ideálně co nejrychlejší výsadba, aby jste dřeviny nemuseli zakládat do předpřipravené rýhy zaspané například pískem. Je to zbytečně pracné. Výhodou těchto dřevin je skutečnost že výsadba jde v porovnání s balovanou sadbou podstatně rychleji a je diametrýálně jednodušší. O přesném času dovozu dřevin do Valašského Meziříčí Vás budeme v průběu pondělí informovat. U těchto dřevin je možná osobní přeprava a proto oceníme vyzvedutí těchto dřevin z Vaší strany ve Valašském Meziříčí.
 • Fakturace
  U všech kterým dodáváme buď pomocný nebo rostlinný materiál na naše IČ bude vystavena faktura a budeme žádat o její zaplacení převodem na účet. U těch u ncihž bude zboží dodáno na vlastní IČ je také nutná bezhotovostní platba převodem.
 • Kontrola výsadby
  Pokud v průběhu realizace dojde k jakémukoli problému se kterým si nebudete vědět rady neváhejte se ozvat. V příapdě jakýchkoli změn Vás žádáme o zaslání těchto změn textově popsané na náš E-mail.Jakmile od Vás obdržíme E-mail že máte výsadby hotovy a zašlete nám připadné změny domluvíme si společně termín kontroly. Na kontrole společně projdeme sad, my zkontrolujeme zdali je vysazen dobře a zajistme potřebnou fotodokumentaci a publicitu formou umístění informačním cedulí na některé z dřevin. V případě nalezení nedostatku si odkonzultujeme jak nedostatky odstranit.
 • Záverečná zpráva o realizaci
  Záverečná zpráve je jedná z několik legislativních kroků, které jsou nezbytně nutné k dokončení dotace. Veškeré kroky zajistíme. Zde budeme v několik bodech ptořebovat Vaši součinnost. Jamile to bude na pořadu dne bude Vás kontaktovat kolegyně Karolína Holl. Předpoklad realizace těchto legislativních záležitostí je prosinec až leden.

Dokumenty ke stažení

Protože né všichni z vás mají zkušenosti s používáním pomocných materiálů a výsadbou balovaných i prostokořených dřevin nabízíme níže ke stažení metodiky návody (některé z nich uzpůsobné postupy při výsadbě ve volné krajině s doporučenou ochranou proti okusu zvěří) text výzvy pro zopakování podmínek dotace.