Obecní rekreační oblast ... 

... hra s vodou, loukou i historií v přírodním duchu.

Radovan Vašíček | Petra Šoborová | Pavla Lorenzová

Stručný popis návrhu

Jedno z údolí Valašska přezdívané jako údolí lásky je opravdu oblíbenou rekreační oblastí občanů přilehlé obce. Stávající stav této lokality z pohledu krajiny, klidu a atmosféry je naprosto jedinenčný a krásný bez jakéhokoli zásahu. Cílem konceptu je zpřístupnění této lokality s maximální péčí o krajinu a minimalizaci změn řežimu jejího fungování. Proto je hlavní trasa tvořena povalovým chodníkem, který nevyžaduje plošné úpravy terénu a nelikviduje tak stávající cenná bylinná společenstva, které lokalita nabízí. Trasování tohoto chodníku nabízí několik okruhů a spojuje přednosti a hodnoty tohoto údolí od louky přes potok až po samotnou vodní plochu. Návrh podporuje rekreaci, možnost nasát klid, krásu, historii a honoty tohoto místa. Údolí díky své přírosní pestrosti vybízí nejen k rekreaci, ale taky výuce. Proto je na přeheldném místě nabízejívím výhled do údolí definovaný dostatečně velký prostor návštěvníkům, jak pro rekreaci, tak možnost venkovní výuky místních školských zařízení či jiných klubů sdružení či vzdělávacích organizací. To vše s doplněním několika ovocných dřevin starých odrůd či domácích soliter vhodných pro toto stanoviště. 

Videovizualizace

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video