Vaše dokumentace ...

...  díky za spolupráci!

Krásný den,

Varianta hrany

Je to neuvěřitelné, ale po té co jsme si zodpověděli všechny dotazy na dokončení studie, jsem u Vás stále viděl pocit, že by jste chtěl minimálně vidět variantu s hranatými tvary v zahradě. I přes to že jsme již u kdokončení studie, jsem nabídl a po vzájemné domlvuě zpracoval vizualizace studie zahrady v hranách. Pane Lukáši, slečno Rýdlová. Níže jsou pro Vás připraveny vizualizace zahrady v hranaté variantě ze stejných pohledů jakov  kulaté.  Přidal jsem do těchto vizualizací další nastavení renderování aby vypadaly ještě realističtěji. D8le jsem zpracoval nové pohledy ktré ukazují rozdíly vedle sebe k porovnání. Přeji příjemné rozhodování a teším se jak na společné konzultaci probereme detailně tato řešení. 

PS: Studie z mého pohledu slouží lidem k tomu, aby si vyzkoušeli nejrůznější varianty a výsledek studie má být takový aby byl investor přesvědčen o tom že navržené řešení je pro něj to nejlepší. Vážím si slov a hodnocení, že jste nepřišel na lepší řešení práce s terénem než umístění dvou zídek za sebe s vegetací. Znamená to že je to z Vašeho pohledu to nejlepší řešení a tak to má být. Proto jsem souhlasil s dodatečným zpracováním hranaté verze po večerech a nocích, aby jste byli přesvědčeni o tom, že jste vybrali to nejlepší řešení. 

Porovnání Variant

Videovizualizace varianta hrany

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vizualizace varianta hrany

Popis k řešení  červen 2022

Varianta vizualizací upravená dle připomínek. Jsou eliminovány výměry záhonů, řešen svah u sklepa, zapracováno rozšíření travnatých ploch a umsítění herních prvků. Dále je vyměněno materiálové řešení z mého pohledu za variantu kterou si myslím že je nejlepší od začátku. Zídky nejsou kamenné ale jsou v bravě fasády domu. Fasáda domu je tzv bílá káva. Spodní patro domu je kamenný obklad alá pan Holomý a k tomu je dokombinovaná dlažba. a zpevněné plochy i chodníky a schodiště vše v jednom materiálu. Krásně zde vyniknou linie zídek v terénu a spodní část domu se opticky schová a nechá yvstvoupit ohlět hlavní hmotu domu.   Výše v dokuemntech ke stažení je nahrán skp.  2020 ke stažení pro architekty řešící vzhled fasdy domu detailněji. Dále je zde ke stažení také export z skp do  3Ds a do Obj. Formáty se kterými by se ostatní měli dle tel domlvuy poprat. Na osobní konzutlaci Vám ukážu jak jsme rapidně zmenšili plochy záhonů a kde.. Co se týká robotické sekačky tak je domluvena konzutlace na poslední týden v červenci, doporučují výheldově počkat na další model, který se kompletně evolučně změní a do té doby zkonzultujeme nad situací návrh z pohledu robotické sekačky. 

Vizualizace zídky v barvě fasády, kamenná dlažba, zapracovány připomínky

Body z konzulace

 • Sklep
  Bylo sepsáno zadání a pan Zavadil zpracoval výkresovou dokumentaci ke kontrole a připomínkám jednotlivých profesantů, čeká se na vyjádření všech.
 • Finální varianta rozložení prvků na zahradě
  Byla vybrána varianta sklepu, která je dále zpracovávána, dále je rozhodnuto umístění garáže do svahu pod domem a umístění brány na hranici pozemku, byla snížena niveleta terénu na 60 cm pod úroveň okna na severní straně domu. Byla přidána plocha pobytového trávníku v místech herních prvků.
 • Konzultace s interierovým designerem
  Na základě konzultace je řešen materiálově jiný průchod skrze krček domu na terasy
 • Materiál venkovních opěrných zdí
  Je domluvena návštěva u pana Holomého k vidění jsou zde šedé kamenné zídky.

360 panorama vizualizace

pro ještě lepší představu o prostoru jsme připravili 360 vizualizace ve kterých se můžete pohybovat. lze přepínat mezi celkem 10 snímky

Vizualizace k druhé konzultaci

 • Variantní řešení
  Připravili jsme pro Vás celkem 5 kombinací kde se střídají různé varianty vybraných prvků. Varianty vždy ve stejných pohledech vidíte níže v galerii na konci je společná galerie zobrazující vždy z jednoho pohledu místo které se mění a ke které variantě patří aby jste si z jednho pohledu mohli rychle překlikávat varianty. Budeme rádi za osobní konzultaci kde si vše vysvětlíme prosíme napište nám termín kdy se Vám to bude hodit 🙂
 • Hlavní brána
  Varianty pracují s umístěním brány dle původního návrhu, dále na zadní hranici nové garáže pro karavan a dále s umístěním na hranici pozemku ve vjezdu.
 • Sklep
  Dostali jsme od Vás rozměr sklepa bohužel jsme čekali anedostali umístění tak jme pracovali dle původní domluvy s tím že je tam variantní řešení kdy je více zapuštěný do terénu a méně zapuštěný do terénu. u sklepu máme zpracovaný i půdorys a interiér což Vám ukážeme na konzultaci aby jste se také měli na co těšit a neviděli vše tady 🙂
 • Garáž pro karavan
  Zde jsou celkem 3 umístění a to pod domem s vybudováním nového sjezdu k přístupové komunikaci, umístění do zeleně u stávajícího vjezdu tak aby nebylo omezeno stávající odstavné parkování u vjezdu a třetí umístění pracuji s umístěním na stávající odstavnou plochu u sjezdu. Některé stání pracuje také s nadstřešeným stáním vedle garáže viz vizualizace.
 • Společné úpravy všech variant
  Ve všech variantách je zapracován svah nad domem tak že je 30 cm pod oknem domu ze severní strany a je tam 1 m široký okapový chodník. Dále je přidáno venkovní fitko či průlezky dle domluvy ve všech vizualizacích. Připravujeme variantní řešení fasády a materiálové řešení fasády domu, které probereme na osobní konzultaci.

Vizualizace zídky

Varianta 1

Bez garážového stání, brána je vepředu a sklep je více zapuštěný

Varianta 2

méně zapuštěný sklep, brána na zadní hraně garáže,  garáž s přístřeškem namísto parkovacího stání

Varianta 3

garáž s přístřeškem  namísto parkovacího stání, brána posunutá do pozemku, sklep více zasunutý

Varianta 4

sklep méně zapuštěný a brána v předu na hranici pozemku a garáž je pod domem s novým vjezdem navázaná na schody. 

Garáž u stávajícího vjezdu zapuštěná do zeleně a svahu tak aby bylo i parkovací místo před garáží, brána je posunutá v pozemku dle puvodního návrhu, a sklep je méně zapuštěný

Variantní řešení konkrétních v jedné galerii k rychlému překliknutí

Vinný a zrpacovatelský sklep

Garáž a brána

Níže v odrážkách popisujeme hlavní úpravy a prosíme o Vaše nápady návrhy připomínky. Pokud vznikne dotaz raději nám napiště nebo zavolejte, rádii vše vysvětlíme, aby v případě nejasností nebylo něco pochopeno špatně. Dále prosíme zaznaménávejte si Vaše připomínky a jakmile budete mít hotovo doporučuji klidně online konzutlaci kde nám sdělíte svůj názor. My se doptáme na detaily a začneme projektovat změny. Přejeme příjemné prohlížení ideálně u skleny vína a nejlépe s minimálním množtvím střetů mezi Vámi 🙂 Plánování zahrady je přece radost 😉 

 • Oplocení
  V rámci konceptu vzniká podél příjezdové komunikace opěrná zeď dorovnávající terén. Tato zeď umístěná ve svahu přesahuje výškou 1,5 m, což je z hlediska bezpečnosti pro děti prvek, který je dobré, aby nebyl přístupný. Proto je ve svahu nad opěrnou zdí navrženo oplocení. Díky tomuto umístění oplocení je možné jeho skrytí do vegetace tak, že z pohledu od domu a ze zahrady nejde vůbec vidět a zahrada pohledově volně navazuje na okolní krajinu. Na základě umístění tohoto oplocení je posunuta i brána. Výhodou posunu brány je nejen bližší dostupná vzdálenost k poštovní schránce apod, ale i v případě pošťáka a návštěv, které nemají mít přístup až k domu je brána lépe dostupná jelikož je blíže. Další výhodou posunu brány je přímý vizuální kontakt s přijždějící návštěvou z domu i ze zahrady a zároveň možné odclonění níže položených domů tak, aby neviděli do hlavního obytného prostoru domu. V případě posunu brány dolů bude buď zamezeno vizuálnímu kontaktu z domu s bránou, nebo bude více otevřen pohled na okolní zástavbu. Příjezdový prostor u vjezdu, který je nyní veřejně otevřený uvítá každého hezkým velkorysým dojmem a nepůsobí pozemek celý nepřístupně schovaný za plotem. Jasné vymezení tohoto prostoru navíc tvoří již zmíněná opěrná zeď. V případě brány dole se jedná o dlouhou masivní konstrukci, dělenou na segmenty které se budou samostatně otevírat.
 • Terénní úpravy
  Koncept počítá s úpravou terénu tak, aby dle zadání působil co nejvíce přirozeně a byl zapojený do okolního terénu a krajiny. Z toho důvodu je terén od zpevněné plochy před domem spádován postupně až k hranici pozemku a není dále vyrovnáván. Roviny zahrady tvoří dvě hlavní pobytové terasy u bazénu a u pracovny o celkové rozloze cca 350 m2. Jejich součástí je i prostor normovaného badmintonového hřiště. Návrh vychází z geodetického zaměření pozemku a jeho následné úpravy.
 • Prostupnost zahrady
  Jelikož je zahrada ve svahu, je dobré mít jednu centrální osu zpevněnou pro bezproblémový pohyb mechanizace, odrážedla, kol, i pěšky na zpevněném suchém povrchu. To zabezpečuje hlavní kruhový kamenný chodník spojující všechny důležité části zahrady tak, aby byla nebylo nutné přenášet cokoli po schodištích. Již na první konzultaci zaznělo že je tam toho na vás moc a působí to chaoticky. Z mého pohledu je lepe začít s s více a ubírat než s méně a přidávat. Za nosné fuknčně však vnímáme již zmíněnou okružní cestu a dále propojení s brankou na jižní části pozemku a schodiště zpřístupňující pobytové terasy od zpevněné plochy před domem. V situaci jsou tmavě zelené cestičky tvořeny pouze sečí v květnaté louce, tzn nejedná se o zpevněnou cestičku a její trasování se mlže podle jednotlivých sečí vždy změnit. Je to dobrý interaktivní prvek pro děti. V rámci prostupnosti budou přidány branky po obvodu pozemku a dále v rohu směrem k lesu navazující na stávající stezku.
 • Fasáda domu
  Na základě konzultace jsme vyhotovili první nástřely variant fasády domu. Jen chceme ukázat jak vypadá obklad pravidelný typu cihlový, dřevo ztvářené kreativní designovou omítkou, a rozdíl barevnosti do teplejších odstínů hnědé a chladnějších odstínů šedé. Prosím o zhodnocení ke které Variantě více inklinujete, není to finální.
 • Zastřešení terasy
  Prosíme o podání informace o zastřešení projektantům, aby s tím byli v pohodě z důvodu autorských práv projektu.

Vizualizace z první konzultace

Dle domluvy z první konzultace posíláme vizualizace zahrady k připomínkám ve stavu v jakém to bylo prezentováno. Rosltiny nejsou finální, jsou tam pouze pro hmotu aby jste si uměli představit že to bude jednou zarostlé a kde by to mělo být jak vysoké abychom zarostli průhledy opěrnou zeď a podobně. Finální návrh bude jednodušší.  Přejem příjemné prohlížení 🙂

Půdorys zahrady

Vizualizace fasády

Vizualizace fasády jsou pouze schěmatické spíše jde o to jakým směrem se vydat. Varianty jsou tři: světlejší odstíny, tmavší chladnější odstíny nebo teplejší barevnost do hněda. 

Vaše první videovizualizace

Abychm Vám koncept a záměry co nejvíce přiblížili vytvořili jsme pro V8s videovizualizaci, která vše ukazuje ještě podrobněji 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Online model zahrady (terénní úpravy)

Model je zde nahrán z důvodu lepší představy navržených terénních úprav. Materiály nejsou pozměněny a nejsou zde ani rostliny aby byl model přehledný. Berte pouze jako nahlíčecí online model. 

Videozáznam z dronu

 zde můžete shlédnout videozáznam Vašeho pozemku. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dále je zde k dispozici půdorysná fotografie Vašeho pozemku.