Hřiště ve stráni

... vylepšeme si veřejný prostor pro naše děti.

Milí sousedé,

zjistil jsem, že mísní komise Štěpánov má v letošním roce nevyčerpané finanční prostředky. Proto jsem oslovil předsedu komise a domluvil se s ním, že pokud letos nalezneme využití pro tyto prostředky a zajistíme dodání případného využití v letošním roce mohli bychom tyto peníze použít. Když jsem panu předsedovi popsal můj záměr pořídit herní prvky na hřiště na ulici Ve Stráni byl pro. Totéž jsem předjednal na městě s odborem komunálních služeb a také jsou pro. Obecně je tam více podmínek, které musíme splnit ale tím Vás asi legislativně nechci zatěžovat. V rámci rozvoje naší lokality jsem se rozhodl, že by bylo škoda této šance nevyužít a veškerou administrativu a jednání zajistím. Jelikož jsem projektant, tak vnímám jako velice důležité při plánování těchto věcí postupovat tak, aby se situací byli seznámeni všichni, kterých se tento záměr byť jen okrajově dotýká. V koordinaci s Honzou Peroutkou, jsem si na Vás dovolil získat kontakty. (kontakty na vlastníky, či obyvatele domů sousedících s hřištěm, kde si myslím, že by bylo fajn aby jste o zámeru věděli, souhlasili s ním a rozhodli co tam vnímáte jako nejvhodnější) Společné odpovědi si můžete zobrazit v odkaze níže. Důležité je říci, že se musíme vejít do 150 000 max. Takže může jít o kombinaci buď jednoho drahého prvku, nebo více prvků levnějších. Vybírat budeme podle výsledného pořadí. Pokud by město výherní prvek neschválilo půjdeme dále v pořadí podle počtu hlasů u dalšího prvku. Jelikož je nutné, aby byl prvek, či prvky dodány v tomto roce a nějakou dobu trvá jejich výroba, komunikoval jsem s výrobci a u těchto prvků máme garantováno že budou v letošním roce dodány. Nicméně aby se to všechno zvládlo budu potřebovat Vaše odpovědi do neděle 14.11.2021, abych to mohl následně předat mísní komisi a projednat s městem a objednat. Počítám s tím, že hrajeme tzv fér hru, proto počítám s tím, že každý z Vás podpoví pouze jednou. Možnost odpovědět víckrát je tam z důvodu, že například členové domácnosti mohou mít různý názor. Tvoříme to i pro děti, takže každý člen domácnosti, který už má rozum na to, aby relevantně rozhodl, tak může vyplnit za sebe dotazník. Tak přeji štastnou ruku při vyplňování dotazníku s 1 otázkou a těším se na společné setkání na hřišti 🙂 (PS: montáž je tam jen informativní položka montáž pravděpodobně proběhne v příštím roce, takže cena je stanovena na pořízení prvků a dopravu).

Zde prosím zaškrtněte prvky které se líbí Vám